Carina Bång

Beteendevetare, Cert. CRAFT-terapeut, kodare & supervisor i CRAFT. Certifierad terapeut även i CRA & ACRA. Medlem i Ph.D. Robert Meyers Associates och MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Om Carina

Mitt namn är Carina Bång och var den första i Norden att bli certifierad CRAFT-terapeut, kodare och supervisor inom CRAFT. Jag ingår i  Ph.D. Robert Meyers Associates. Min handledare är grundaren av CRAFT, Ph.D. Robert J. Meyers. Sedan 2017 är jag även certifierad i CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) samt får certifiera andra i dessa program på svenska.

Sedan 2006 har jag engagerat mig i de anhörigas situation, bland annat genom att erbjuda stöd i form av individuella samtal och kurser. Jag har också publicerat två böcker som stöd för anhöriga drabbade av någon annans beroendeproblem. Boken “Du är viktig!” (2017) vänder sig till anhöriga och specifikt föräldrar till en ungdom/vuxet barn med alkohol- eller drogproblem. 2012 publicerade jag boken “Släpp kontrollen – Vinn friheten” som vänder sig till personer som drabbats av drog- och alkoholberoende i nära relationer.

I nuläget är jag den enda som är certifierad i alla CRA-programmen (CRA*, CRAFT & ACRA*). För yrkesverksamma som arbetar med dessa program kan jag starkt rekommendera certifieringsprocessen. Den är otroligt lärorik och den feedback man får på de inspelade samtalen ökar programtrogenheten.

Tidigare har jag arbetat tio år inom Kriminalvården, i narkomanvårdsteam på fängelse och häkte, med att motivera personer med beroende att förändra sitt liv och bryta med kriminalitet och droger. Sedan 2006 arbetar jag även med att utbilda yrkesverksamma inom MI-Motiverande samtal. Jag har exempelvis hållit över 100 utbildningar i MI inom främst kommun och socialpsykiatri. Sedan 2014 fokuserar jag på att sprida CRAFT till anhöriga, kommuner och landsting i Sverige genom att certifiera och handleda yrkesverksamma som vill blir certifierade CRAFT-terapeuter. Jag har en fil.kand. i kriminologi och har senare vidareutbildat mig inom våld i nära relationer och rättspsykologi. 2015 certifierade jag mig till handledare i sorgbearbetning vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Som person värnar jag om mina egna drömmar, vilket har inneburit att jag har rest runt i världen och arbetat i olika länder, bland annat som volontär på barnhem och med att hjälpa personer utsatta för tsunamin 2004 på Sri Lanka. Jag har även arbetat med att rehabilitera gibbonapor i Thailand, tagit hand om gatuhundar och arbetat på häst- och fårfarm på Island.

*CRA – Community Reinforcement Approach (program för personen med beroendeproblematik)
*A-CRA – Adolescent Community Reinforcement Approach (program för ungdomar med beroendeproblematik)

Events this person is involved with:

Trainer/Underviser

Scroll til toppen